Những nội dung cơ bản về hợp đồng vận chuyển tài sản trong BLDS 2015 - 26/02/2020

DUY KIÊN – Hợp đồng vận chuyển tài sản là một trong những hợp đồng rất phổ biến trong thực tế và đặc biệt phát triển trong nền kinh tế thị trường. Loại hợp đồng này cũng có những đặc điểm chung giống như nhiều loại hợp đồng khác, điểm khác biệt chủ yếu nằm […]