Vướng mắc về lãi suất, phạt vi phạm hợp đồng tín dụng - 26/02/2020

Vướng mắc về lãi suất, phạt vi phạm hợp đồng tín dụng NGỌC TRÂM – Trong thời gian qua, do chưa có sự nhận thức thống nhất về các quy định pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng, dẫn đến tình trạng trong thực tiễn xét xử, cùng loại tranh chấp […]

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự - 25/02/2020

ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI ( Sở Tư pháp Ninh Bình) – Để đảm bảo quyền con người không bị xâm phạm và luôn được bảo vệ, tôn trọng thì đa số các quốc gia trên thế giới đã ban hành luật xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đều ghi nhận là […]

Bàn về thế chấp và việc xử lý tài sản thế chấp trong hợp đồng tín dụng - 25/02/2020

HOÀNG QUẢNG LỰC (Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình) – Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng liên quan đến xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất trong trường hợp tài sản thế chấp là của bên thứ ba và trên đất đó có nhà ở, công trình xây […]

Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm chuyển quyền sở hữu - 25/02/2020

CHU XUÂN MINH ( Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) – Xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa để phân biệt hợp đồng bị tranh chấp là hợp đồng có hiệu lực hay hợp đồng vô hiệu, từ đó áp dụng quy định về xử lý đối […]

Vướng mắc về xác định và áp dụng pháp luật điều chỉnh các hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản - 25/02/2020

Ls LÊ NGÔ TRUNG ( Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh) – Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về các nội dung trong Công văn số 3753/UBND-NCPC của UBND TP.HCM […]

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài, hòa giải - 25/02/2020

XUÂN HÀ – Cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng là mục tiêu quan trọng trong Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại vừa được Chính phủ phê duyệt. Trong đó quy […]