Bàn về mức phạt vi phạm hợp đồng - 25/02/2020

BÍCH PHƯỢNG – SƠN HẢI – Trong phạm vi bài viết này, tác giả luận bàn về quy định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm hợp đồng, mức phạt vi phạm hợp đồng, hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như vướng mắc trong thực tiễn giải quyết […]

Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn – Thực trạng và hướng hoàn thiện - 25/02/2020

TRỊNH TUẤN ANH (GV. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) – Pháp luật của tất cả các quốc gia đều quy định rằng, hợp đồng được ký kết do bị nhầm lẫn có thể bị tòa án tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của bên bị nhầm lẫn hoặc theo yêu cầu của […]

Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động về hợp đồng lao động - 25/02/2020

PHẠM THỊ THANH VIỆT ( Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ LĐTB&XH) – Nội dung về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo hơn sự tự do giao kết HĐLĐ; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế […]

Phân biệt hợp đồng có hiệu lực với hợp đồng đã hoàn thành - 25/02/2020

CHU XUÂN MINH ( Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) – Trong bài viết này, tác giả bàn lại kỹ hơn về vấn đề phân biệt hợp đồng có hiệu lực với hợp đồng đã hoàn thành. Trong bài viết “Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm […]

Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm - 25/02/2020

TƯỞNG DUY LƯỢNG (Luật sư, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) – Án lệ 08/2016/AL là về cách tính thời hạn, mức lãi sau khi có phán quyết sẽ được áp dụng cho việc giải quyết các hợp đồng vay tài sản của các tổ chức tín dụng mà […]