Giải quyết tranh chấp Hợp đồng lao động giữa người lao động và ngân hàng - 26/02/2020

LÝ VƯƠNG THẢO- Đại học Luật Hà Nội – Đối với hầu hết các ngân hàng, khoản tiền cho vay chiếm quá nửa tổng giá trị tài sản của ngân hàng và tạo ra nguồn thu chính cho ngân hàng. Tuy nhiên, rủi ro trong hoạt động của ngân hàng lại có xu hướng tập […]

Việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật Nhật Bản - 26/02/2020

Ths. VŨ VÂN ANH (Vụ Giám đốc kiểm tra III, TANDTC) – Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng vì áp dụng “chế độ làm việc suốt đời”, pháp luật có xu hướng bảo vệ quyền lợi của người lao động. Do đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao […]

Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm chuyển quyền sở hữu - 25/02/2020

CHU XUÂN MINH ( Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) – Xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa để phân biệt hợp đồng bị tranh chấp là hợp đồng có hiệu lực hay hợp đồng vô hiệu, từ đó áp dụng quy định về xử lý đối […]

Vướng mắc về xác định và áp dụng pháp luật điều chỉnh các hợp đồng trong lĩnh vực bất động sản - 25/02/2020

Ls LÊ NGÔ TRUNG ( Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh) – Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về các nội dung trong Công văn số 3753/UBND-NCPC của UBND TP.HCM […]