Một số bất cập về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai - 26/02/2020

Một số bất cập về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ThS NGUYỄN ĐÌNH PHONG (Giảng viên Đại học Xây dựng), NGUYỄN THU HƯƠNG (TAND cấp cao tại Hà Nội) – Nhà ở hình thành trong tương lai là loại hình ngày càng phổ biến ở nước ta. Mặc dù […]

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm - 25/02/2020

– Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố […]

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhà đất mà quy định phải có công chứng, chứng thực - 25/02/2020

ĐỖ MAI BÍCH PHƯỢNG – Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013, hiện nay đang có các cách hiểu khác nhau về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng liên quan đến nhà đất, là loại hợp đồng mà pháp luật có yêu cầu công chứng, […]

Một số vướng mắc trong giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động - 25/02/2020

PHẠM THỊ THU PHƯƠNG (Thẩm phán TAND Tp. Hồ Chí Minh) – Người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì phải thực hiện đúng các quy định chặt chẽ cả về căn cứ và trình tự, thủ tục. Bài viết phân tích một số vướng […]

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự - 25/02/2020

ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI ( Sở Tư pháp Ninh Bình) – Để đảm bảo quyền con người không bị xâm phạm và luôn được bảo vệ, tôn trọng thì đa số các quốc gia trên thế giới đã ban hành luật xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đều ghi nhận là […]

Bàn về thế chấp và việc xử lý tài sản thế chấp trong hợp đồng tín dụng - 25/02/2020

HOÀNG QUẢNG LỰC (Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình) – Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng liên quan đến xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất trong trường hợp tài sản thế chấp là của bên thứ ba và trên đất đó có nhà ở, công trình xây […]

Bàn về mức phạt vi phạm hợp đồng - 25/02/2020

BÍCH PHƯỢNG – SƠN HẢI – Trong phạm vi bài viết này, tác giả luận bàn về quy định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm hợp đồng, mức phạt vi phạm hợp đồng, hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như vướng mắc trong thực tiễn giải quyết […]