Hậu quả pháp lý khi hoàn cảnh có sự thay đổi cơ bản trong quá trình thực hiện hợp đồng - 25/02/2020

NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG ( Khóa 17 Khoa Luật Trường Đại học Mở Hà Nội) – Bài viết nghiên cứu hậu quả pháp lý liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng, chủ thể thứ ba ngoài hợp đồng khi xuất hiện sự kiện khách quan được cho […]

Hướng xử lý hợp đồng vi phạm hình thức bắt buộc theo Bộ luật Dân sự 2015 - 25/02/2020

VĂN THỊ HỒNG NHUNG ( Trường Đại học An ninh nhân dân) – Trong lĩnh vực dân sự nói chung và hợp đồng nói riêng, tự do ý chí của các chủ thể luôn được tôn trọng, do đó, các bên chủ thể được quyền tự do lựa chọn hình thức hợp đồng khi giao […]

Quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao kết hợp đồng với người không phải đại diện theo pháp luật của công ty - 25/02/2020

PHẠM VĂN CƯỜNG (Phòng Pháp chế Agribank CN Thừa Thiên Huế) – Điều gì sẽ xảy ra khi người nhân danh công ty ký kết hợp đồng không phải là người đại diện hợp pháp của công ty? Hiện nay, Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 đã có các quy định mới ràng buộc trách […]

Chế định hợp đồng trong pháp luật dân sự - 25/02/2020

ĐOÀN THỊ NGỌC HẢI ( Sở Tư pháp Ninh Bình) – Khái niệm về hợp đồng dân sự cần phải được xem xét ở nhiều phương diện khác nhau. Theo phương diện khách quan thì hợp đồng dân sự là do các quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các […]

Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu - 25/02/2020

KIM DUNG – Vụ án dân sự về “Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng công chứng vô hiệu” giữa nguyên đơn bà Trần Thị Tuyết Minh với bị đơn bà Nguyễn Thị Hoàng Hà, bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự sơ thẩm. […]