Điều khoản bảo hiểm tạm thời trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - 26/02/2020

Điều khoản bảo hiểm tạm thời trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 17/02/2020. BẠCH THỊ NHÃ NAM (GV. Khoa Luật, Trường đại học Kinh tế Luật, Đại học quốc gia TP. HCM) Tóm tắt: Bảo hiểm tạm thời trong Quy tắc điều khoản bảo hiểm nhân thọ đang tạo ra các lợi thế cạnh […]

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm - 26/02/2020

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng kinh doanh bảo hiểm ThS. ĐỖ PHƯƠNG THẢO ( Đại học Thương mại Hà Nội) – Trong cuộc sống, những rủi ro mang tính khách quan như thiên tai, lũ lụt, cháy rừng… là không thể tránh khỏi. Quan trọng hơn, những thiệt hại về sức […]