Hoàn thiện quy định về chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản - 26/02/2020

Th.S VÕ VĂN HÒA ( TAND huyện Châu Phú, An Giang) LÊ MINH HIÊN (Học viên cao học HVCTQGHCM) – Trong thời gian qua các giao dịch về quyền sử dụng đất ở nước ta đang ngày càng tăng. Nhất là sau khi Luật Đất đai 2013 (LĐĐ), Luật Kinh doanh bất động sản 2014 […]