Banner trang chủ
 
 
https://doanhnghiepvahopdong.com/wp-content/uploads/2020/02/header.png

Bàn về mức phạt vi phạm hợp đồng

BÍCH PHƯỢNG – SƠN HẢI – Trong phạm vi bài viết này, tác giả luận bàn về quy định của pháp luật hiện hành về phạt vi phạm hợp đồng, mức phạt vi phạm hợp đồng, hạn chế, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như vướng mắc trong thực tiễn giải quyết […]

 

Lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 38 BLLĐ

NGUYỄN CƯỜNG (Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị) – Bộ luật Lao động (BLLĐ) điều chỉnh các quan hệ lao động, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ lao động, quy định về tiền lương, chế độ bảo hiểm… và giải quyết tranh chấp lao […]

 

Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam

Luật hợp đồng là chế định cốt lõi của luật tư nói riêng và của toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung. Do đó, việc xây dựng một cách khoa học khái niệm hợp đồng cũng như các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh nó có ý nghĩa và vai trò quan trọng. Khái […]

 
 
 
 
 
 
https://doanhnghiepvahopdong.com/wp-content/uploads/2020/02/header.png
 
 
 
 
 
https://doanhnghiepvahopdong.com/wp-content/uploads/2020/02/header2.png